Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
 

Erfaring og kompetanse

Etter nesten 30 år med spennende utfordringer for våre kunder, har vi en sterk forståelse av næringsliv og organisasjoner i Nord-Norge,
og bygget oss solid og relevant kompetanse innen leder- og bedriftsutvikling.


Hovedstammen

 
 
 

Kurt S. Knudtsen, daglig leder Tromsø

"Skape merverdi ved å se etter det særegne i hvert menneske" Kurt har 35 års ledererfaring, både nasjonalt og internasjonalt. For Kurt er det viktig at alle prosesser er skreddersøm og at kunder opplever han å være tett på under hele prosessen. Kurt har lang erfaring med å lede og gjennomføre komplekse prosesser, bidra til menneskelig vekst og læring. Kurt har styrekompetanse fra flere ulike bransjer og benyttes ofte  som samtalepartner og coach. Kurt er sertifisert bruker av en rekke arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy. Han er populær som foredragsholder og benyttes  av både  "UiT" og  av næringslivet i Nord-Norge.

Epost: kurt@ledelseinord.no
Mobil: 901 65 020 

 
 
 
P1000112.JPG

Geir Håvard Hanssen, lederutvikling, kommunikasjon og merkevare

Kommunikasjon er et viktig lederverktøy. Geir Håvard har lang erfaring fra arbeid med kommunikasjon, beredskap, merkevarebygging og markedsutvikling gjennom sitt virke innenfor mediebransjen, offentlig sektor og privat næringsliv. Geir Håvard er brennende engasjert i hvordan en bruker kommunikasjon i lederrollen for å bygge kultur og strategisk forståelse, styrke merkevaren og øke den eksterne synligheten og salget. Geir Håvard har også mange års erfaring fra idretten. Herfra tar han med seg viktige lederprinsipper som er nyttig når en skal legge til rette for medarbeidernes prestasjonsutvikling og bygge vinnerlaget.

Epost: geirhavard@ledelseinord.no
Mobil: 950 52 001

 
 
 
Øyvind Berg.jpg

Øyvind Berg, forretningsutvikler

Øyvind har bred erfaring som styreleder, styremedlem, adm.dir, investor og rådgiver for selskaper i Norge, Danmark, Finland, Island, Russland, Nicaragua, Serbia, Latvia og Litauen. Han har arbeidet med forretningsutvikling og omstillingsledelse innen gjenvinningsindustrien, trevareindustrien, fiskeri og oppdrett, utleie av utstyr og maskiner til marine næringer og bygg/anlegg, miljøprosjekt innen skog, finansiering av prosjekter i utviklingsland, finansiering av film og annen filmrelatert virksomhet, netthandel, annet. Øyvind er utdannet Master of Business Administration fra Henley Management College, England.

Epost: oyvind.berg@ledelseinord.no
Mobil: 913 25 558

 
 
 
Siren.jpeg

Siren Linderup, mentor/rådgiver

Siren brenner for å løfte ledere som viser retning, bygger gode team og er tydelige i sine forventninger og i oppfølgingen av sine medarbeidere. Hun vil løfte fram lederne som vet at resultater skapes av motiverte medarbeidere.

Med sin omfattende erfaring som leder og HR-direktør i både offentlig og privat sektor ønsker hun å skape engasjement, nytenkning og endringsdyktighet. Siren har blant annet ledet omfattende organisasjonsendringer og gitt lederstøtte.

Dette arbeidet har gjort henne god på å omsette ord til handling. Siren er utdannet jurist, har videreutdanning i organisasjonspsykologi, ledelse, endring og kommunikasjon. Siren er kjent for å være tilstede med hele seg i møte med så vel enkeltmennesker som grupper, og hun blir motivert av de gode menneskemøtene.

Epost: siren@ledelseinord.no
Mobil: 916 66 112


faglige BIDRAGSYTERE

 
 

Elisabeth Utheim, personalsjef UiT

Elisabeth Utheim er programleder på LIN-programmet, og har lang erfaring som leder, både fra private og offentlige virksomheter. Hun arbeider til daglig som personal- og organisasjonssjef ved UiT Norges arktiske universitet. Elisabeth en en dyktig prosessleder, både innenfor strategi, omstilling og fornying. Hun benyttes ofte som samtalepartner og veileder.

 
 
 

Ketil Sundelin

Ketil jobber med innovasjon og entreprenørskap, spesielt innen forretningsutvikling, forretningsmodellering, lean startup, strategi, gründerteam, kompetanse, organisering, finansiering og investering. Ketil har et omfattende nettverk på innovasjonsområdet regionalt, nasjonalt og internasjonalt – både på kompetanse og kapital.

 
 
 

Trine Lise Andersen, Olympiatoppen Nord

Prestasjonsutvikling, teamledelse og lagbygging er kjerneområdene Andersen brenner for, og som hun har stor erfaring med gjennom mange års arbeid i toppidretten som både utøver, trener og leder. Utvilking av en god prestasjonskultur og hvordan idrett, næringsliv, kultur og akademia kan lære av hverandre er sentralt i pågående doktorgradsarbeid.

 
 
 

Finn-Steinar Heimly, UiT

Finn-Steinar har laget AG-treet; et analyse- og bedriftsutviklingsprogram til økt lønnsomhet.  AG-treet beskriver bedriftens sterke og svake sider, og forklarer hva som ligger bak oppnådd lønnsomhet. AG-treet inneholder også listen over alle mulige prestasjoner til økt lønnsomhet. Treet er en pedagogisk knallperle og et effektivt endringsverktøy.

 
 
 

Rebekka Brox Liabø, kulturkonsulent

Rebekka har bakgrunn fra kulturlivet, og bruker sin erfaring til å inspirere til kreative endringsprosesser. Hun bidrar til at bedrifter kan fornye seg, se de gamle tingene på en ny måte, samt å skape begeistring for egen arbeidsplass.

 
 
 

Hugo Smith-Meyer, organisasjonspsykolog

Allsidig erfaring og kompetanse innen organisasjonsbygging og utvikling, arbeidsklima og organisasjonskultur, teamutvikling og ledelsesutvikling, kartlegging og håndtering av arbeidskonflikter, lederevaluering og ledercoaching, rekruttering, strategi og endringsprosesser, samt egne ledererfaringer. Har over 30 år bistått kunder i ulike bransjer og offentlige systemer over hele landet.

 
 
 

Grete Wilsgaard, daglig leder Jobzone Tromsø

Grete har solid erfaring innen ledelse, salgs- og markedsledelse, lederrekruttering, personalbehandling, styrearbeid og drift, i tillegg til omstilling, rådgivning og karriereutvikling. Sertifisert for og bruker av flere DNV-sertifiserte arbeidspsykologiske testverktøy samt evne- og ferdighetstester.

 
 
 

Ragnar Rasmussen, professor i korledelse, UiT

Ragnar Rasmussen er dirigent med et stort internasjonalt nedslagsfelt, professor i kordirigering ved UiT – Norges Arktiske Universitet og Kormester ved Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand. I sin jobb som dirigent leder Rasmussen høyt utdannede spesialister på sitt instrument. Hans undervisningsopplegg er i stadig utvikling, og arbeidstittelen er «Forene individualister til samspill og harmoni».

 
 
 

Anna Ricknell, retoriker

Anna er tidligere elitesvømmer som gjennom idrett og studier i Tyskland og USA formidler sin kompetanse og erfaring innen kommunikasjon. Retorikk, presentasjonsteknikk , historiefortelling og hersketeknikker er noen av temaene Anna foreleser om.

 

 
 
 

Siri Hamnvik, Markedspartner Nord AS

Siri er en forretningsutvikler som er opptatt av de gode markedsstrategiene og hvordan bedriften kommuniserer med kundene. For å skape verdi bistår hun gjerne med markedsanalyser, produktutvikling, markedsintroduksjoner, merkevarebygging og verdivurdering for finne nye eiere.  Utvikling av storyline for bedrift og produkter er en viktig del av hennes kjernekompetanse. Som pedagog velger hun å bruke tid på å få med menneskene.

 

 

Foredragsholdere

 
 

Jan-Frode Janson, konsernsjef SpareBank 1 SMN

Jan Frode er siviløkonom med doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges Tekniske Høgskole (NTH, i dag NTNU). Han har vært forsker ved SINTEF, markedsførings- og produktsjef i Nidar AS, daglig leder i ABB Installasjon Midt-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank. I 2019 gikk han fra jobb som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge til rollen som konsernsjef i SpareBank 1 SMN, hvor han leder sine medarbeidere med stor vekt på visjon og kultur.

 
 
 

Hans Olav Karde, Sparebankstiftelsen SNN

Hans Olav har bak seg en lang karriere som leder i finansbransjen, men startet sin karriere som rådgiver i Kommunaldepartementet og senere rådmann i Harstad- og Tromsø kommune. I 1989 ble han tilsatt som administrerende direktør i SpareBank 1 Nord-Norge, en stilling han hadde frem til 2013. Hans Olav har stor kunnskap om den nordnorske landsdelen og en ledererfaring som omfatter både gode og krevende tider i SpareBank 1 Nord-Norges historie. Hans Olav foreleser på LIN-programmet hvor han deler sine erfaringer fra lederrollen.

 
 
DSC04566.jpg

Hilde Sjurelv, Babcoc

Hilde Sjurelv er en kreativ økonom og statsviter. Hun har arbeidet i og med nordnorsk næringsliv siden midten av 90-tallet. Hilde har vært rådgiver, ledet og sittet i styre for en rekke ulike virksomheter i landsdelen. Hun er framtidsoptimist, snakker med bred pensel og har en brennhet kjærlighet for Nord-Norge. Hilde er i dag prosjektdirektør i Babcock International.