Erfaring og kompetanse

Etter nesten 30 år med spennende utfordringer for våre kunder, har vi en sterk forståelse av næringsliv og organisasjoner i Nord-Norge,
og bygget oss solid og relevant kompetanse innen leder- og bedriftsutvikling.


Hovedstammen

 
 
 

Kurt S. Knudtsen, daglig leder Tromsø

"Skape merverdi ved å se etter det særegne i hvert menneske" Kurt har 35 års ledererfaring, både nasjonalt og internasjonalt. For Kurt er det viktig at alle prosesser er skreddersøm og at kunder opplever han å være tett på under hele prosessen. Kurt har lang erfaring med å lede og gjennomføre komplekse prosesser, bidra til menneskelig vekst og læring. Kurt har styrekompetanse fra flere ulike bransjer og benyttes ofte  som samtalepartner og coach. Kurt er sertifisert bruker av en rekke arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy. Han er populær som foredragsholder og benyttes  av både  "UiT" og  av næringslivet i Nord-Norge.

Epost: kurt@ledelseinord.no
Mobil: 901 65 020

 

 
 
 
P1000112.JPG

Geir Håvard Hanssen, lederutvikling, kommunikasjon og merkevare

Kommunikasjon er et viktig lederverktøy. Geir Håvard har lang erfaring fra arbeid med kommunikasjon, beredskap, merkevarebygging og markedsutvikling gjennom sitt virke innenfor mediebransjen, offentlig sektor og privat næringsliv. Geir Håvard er brennende engasjert i hvordan en bruker kommunikasjon i lederrollen for å bygge kultur og strategisk forståelse, styrke merkevaren og øke den eksterne synligheten og salget. Geir Håvard har også mange års erfaring fra idretten. Herfra tar han med seg viktige lederprinsipper som er nyttig når en skal legge til rette for medarbeidernes prestasjonsutvikling og bygge vinnerlaget.

Epost: geirhavard@ledelseinord.no
Mobil: 950 52 001

 
 
 
Øyvind Berg.jpg

Øyvind Berg, forretningsutvikler

Øyvind har bred erfaring som styreleder, styremedlem, adm.dir, investor og rådgiver for selskaper i Norge, Danmark, Finland, Island, Russland, Nicaragua, Serbia, Latvia og Litauen. Han har arbeidet med forretningsutvikling og omstillingsledelse innen gjenvinningsindustrien, trevareindustrien, fiskeri og oppdrett, utleie av utstyr og maskiner til marine næringer og bygg/anlegg, miljøprosjekt innen skog, finansiering av prosjekter i utviklingsland, finansiering av film og annen filmrelatert virksomhet, netthandel, annet. Øyvind er utdannet Master of Business Administration fra Henley Management College, England.

Epost: oyvind.berg@ledelseinord.no
Mobil: 913 25 558

 
 
 
Helga.jpeg

Helga Zwarg O´Donoghue, lederutvikler

Helga er samfunnsviter og har jobbet 12 år i næringslivet innen prosjekt- og prosessledelse, coaching og lederutvikling. Helga jobber også med selvledelse på bakgrunn av sin sertifisering som coach og som instruktør i mindfulness. Hun brenner for å løfte fram og dyrke potensialet og ressurser i ledere og medarbeidere.

Epost: helga@ledelseinord.no
Mobil: 934 22 753

 
 

 

faglige BIDRAGSYTERE

 
 

Elisabeth Utheim, personalsjef UiT

Elisabeth Utheim er programleder på LIN-programmet, og har lang erfaring som leder, både fra private og offentlige virksomheter. Hun arbeider til daglig som personalsjef  ved UiT Norges arktiske universitet. Elisabeth leder strategiprosesser, jobber med målsetting for arbeidet, forenkler og spisser arbeidsprosesser, utvikler bedriftskultur og bidrar til menneskelig vekst i organisasjonen. Hun benyttes ofte som samtalepartner og veileder for mennesker som ønsker nye muligheter for seg selv og sin organisasjon.

 
 
 

Ketil Sundelin

Ketil jobber med innovasjon og entreprenørskap, spesielt innen forretningsutvikling, forretningsmodellering, lean startup, strategi, gründerteam, kompetanse, organisering, finansiering og investering. Ketil har et omfattende nettverk på innovasjonsområdet regionalt, nasjonalt og internasjonalt – både på kompetanse og kapital.

 
 
 

Trine Lise Andersen, Olympiatoppen Nord

Prestasjonsutvikling, teamledelse og lagbygging er kjerneområdene Andersen brenner for, og som hun har stor erfaring med gjennom mange års arbeid i toppidretten som både utøver, trener og leder. Utvilking av en god prestasjonskultur og hvordan idrett, næringsliv, kultur og akademia kan lære av hverandre er sentralt i pågående doktorgradsarbeid.

 
 
 

Finn-Steinar Heimly, UiT

Finn-Steinar har laget AG-treet; et analyse- og bedriftsutviklingsprogram til økt lønnsomhet.  AG-treet beskriver bedriftens sterke og svake sider, og forklarer hva som ligger bak oppnådd lønnsomhet. AG-treet inneholder også listen over alle mulige prestasjoner til økt lønnsomhet. Treet er en pedagogisk knallperle og et effektivt endringsverktøy.

 
 
 

Rebekka Brox Liabø, kulturkonsulent

Rebekka har bakgrunn fra kulturlivet, og bruker sin erfaring til å inspirere til kreative endringsprosesser. Hun bidrar til at bedrifter kan fornye seg, se de gamle tingene på en ny måte, samt å skape begeistring for egen arbeidsplass.

 
 
 

Hugo Smith-Meyer, organisasjonspsykolog

Allsidig erfaring og kompetanse innen organisasjonsbygging og utvikling, arbeidsklima og organisasjonskultur, teamutvikling og ledelsesutvikling, kartlegging og håndtering av arbeidskonflikter, lederevaluering og ledercoaching, rekruttering, strategi og endringsprosesser, samt egne ledererfaringer. Har over 30 år bistått kunder i ulike bransjer og offentlige systemer over hele landet.

 
 
 

Grete Wilsgaard, daglig leder Jobzone Tromsø

Grete har solid erfaring innen ledelse, salgs- og markedsledelse, lederrekruttering, personalbehandling, styrearbeid og drift, i tillegg til omstilling, rådgivning og karriereutvikling. Sertifisert for og bruker av flere DNV-sertifiserte arbeidspsykologiske testverktøy samt evne- og ferdighetstester.

 
 
 

Ragnar Rasmussen, professor i korledelse, UiT

Ragnar Rasmussen er dirigent med et stort internasjonalt nedslagsfelt, professor i kordirigering ved UiT – Norges Arktiske Universitet og Kormester ved Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand. I sin jobb som dirigent leder Rasmussen høyt utdannede spesialister på sitt instrument. Hans undervisningsopplegg er i stadig utvikling, og arbeidstittelen er «Forene individualister til samspill og harmoni».

 
 
 

Anna Ricknell, retoriker

Anna er tidligere elitesvømmer som gjennom idrett og studier i Tyskland og USA formidler sin kompetanse og erfaring innen kommunikasjon. Retorikk, presentasjonsteknikk , historiefortelling og hersketeknikker er noen av temaene Anna foreleser om.

 

 
 
 

Siri Hamnvik, Markedspartner Nord AS

Siri er en forretningsutvikler som er opptatt av de gode markedsstrategiene og hvordan bedriften kommuniserer med kundene. For å skape verdi bistår hun gjerne med markedsanalyser, produktutvikling, markedsintroduksjoner, merkevarebygging og verdivurdering for finne nye eiere.  Utvikling av storyline for bedrift og produkter er en viktig del av hennes kjernekompetanse. Som pedagog velger hun å bruke tid på å få med menneskene.

 

 

Foredragsholdere

 
 

Jan-Frode Janson, konsernsjef i SNN

Jan Frode er siviløkonom med doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges Tekniske Høgskole (NTH, i dag NTNU). Han har vært forsker ved SINTEF, markedsførings- og produktsjef i Nidar AS, daglig leder i ABB Installasjon Midt-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank. I januar 2013 ble han konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge hvor han leder sine medarbeidere med stor vekt på visjon og kultur. Jan-Frode foreleser på LIN-programmet hvor han deler hvordan ledelse gjennom visjoner påvirker virksomhetens resultater. 

 
 
 

Hans Olav Karde, Sparebankstiftelsen SNN

Hans Olav har bak seg en lang karriere som leder i finansbransjen, men startet sin karriere som rådgiver i Kommunaldepartementet og senere rådmann i Harstad- og Tromsø kommune. I 1989 ble han tilsatt som administrerende direktør i SpareBank 1 Nord-Norge, en stilling han hadde frem til 2013. Hans Olav har stor kunnskap om den nordnorske landsdelen og en ledererfaring som omfatter både gode og krevende tider i SpareBank 1 Nord-Norges historie. Hans Olav foreleser på LIN-programmet hvor han deler sine erfaringer fra lederrollen.

 
 
DSC04566.jpg

Hilde Sjurelv, Babcoc

Hilde Sjurelv er en kreativ økonom og statsviter. Hun har arbeidet i og med nordnorsk næringsliv siden midten av 90-tallet. Hilde har vært rådgiver, ledet og sittet i styre for en rekke ulike virksomheter i landsdelen. Hun er framtidsoptimist, snakker med bred pensel og har en brennhet kjærlighet for Nord-Norge. Hilde er i dag prosjektdirektør i Babcock International.