Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Neste ledige lederprogram
i Tromsø:

11.feb 20

Bli med på lederprogram våren 2020:

1.samling: 11. - 13. feb.
2.samling: 10. - 12. mars
3.samling: 21. - 23. april

Sted: Tromsø

Kontaktperson:
Kurt Knudtsen

Fortsatt ledige plasser.

Bli bedre leder

11. februar har du en ny mulighet til bli med på en spennende reise sammen med Ledelse i Nord. 

Gjennom tre samlinger gir vi deg verktøy for bedre lønnsomhet, bedre oversikt, mer fornøyde ansatte og et stort faglig ledernettverk. Og ikke minst – vi tar deg med på en personlig lederreise, der du blir bedre kjent med deg selv og utvikler akkurat dine ferdigheter som leder.

Lederskap

Kunnskap som skaper lønnsomme bedrifter. På LIN-programmet tar vi ditt lederskap på alvor. Gjennom teori og praktiske øvelser lærer du ledelsesfaget og blir mer bevisst på hvordan du bruker metodikken i egen virksomhet for å oppnå interne og eksterne mål.

Utvikling

Hjelp dine ansatte å prestere bedre. Å utøve god ledelse er å utvikle dine ansatte til å prestere bedre. Gjennom LIN-programmet blir du mer bevisst på hvordan du gjennom godt lederskap kan påvirke ansattes prestasjoner, atferd og motivasjon på en positiv måte.

SelvledelsE

Ledelse er selvledelse. Hvor godt kjenner du seg selv om leder? Hva er dine styrker og svakheter? LIN-programmet er en trygg arena å bli bedre kjent med deg selv som leder gjennom andre, og å lære hvordan du bruker dine egenskaper til det beste for bedriften, eierne og de ansatte.

inspirasjon

Lær av andre. Under LIN-programmet får du kunnskap og inspirasjon fra noen av landsdelens fremste foredragsholdere innen personalledelse, situasjonsbestemt ledelse, prestasjonsledelse, verdibasert ledelse, kommunikasjon, storytelling, motivasjon, prestasjons- og bedriftskultur. Gjennom deres kompetanse og deltakernes egne erfaringer får du inspirasjon og innsikt til å utvikle bedriften din videre.


Utfyllende informasjon om lederprogrammet:

 

Hva er LIN-programmet?

LIN-programmet er bygd opp med tre samlinger av tre dager. Deltagerne deles inn i to grupper med 7-9 deltakere i hver gruppe. Gruppa har sin egen veileder gjennom programmet. Arbeidsformen varierer mellom praktisk gruppearbeid, individuelt arbeid, veiledning, foredrag, samtaler, refleksjon og arbeid med egne prosjekt i egen virksomhet. LIN er et lederprogram for læring og erfaringsdeling. Et sted å prøve, feile, lære, endre og forbedre egen praksis i en atmosfære og et klima som leter etter muligheter og styrkene hos deg og i din bedrift. LIN-programmet er en treningsarena for utøvelse av ledelse.

Hva er målet med programmet? 

Gjennom LIN-programmet skal vi styrke dine ferdigheter til å stå i lederrollen. Vi legger til rette for at du som leder utvikler nødvendige ferdigheter for å utøve lederskapet på en god måte. Dette gjør vi ved å øke bevisstheten om mekanismer som sikrer god samhandling, medvirkning og medbestemmelse. 

Hvem passer programmet for?

Ønsker du å bli tryggere og mer inspirert i lederrollen? LIN-programmet er for deg som ønsker å utvikle deg selv som leder, og å skape bedre prestasjoner og resultater i din avdeling eller virksomhet gjennom fokus på lederskap i praksis. Programmet er både for deg som er ny i lederrollen og for deg som har vært leder i flere tiår. Det er tilpasset deg som står i første linje med ansvar for å sette overordnede strategier ut i konkret handling. Innholdet i programmet er anerkjent, og velegnet til utvikling av deg som leder og for å utvide ditt nettverk i landsdelen.

hvilke fagområder dekker programmet?

LIN-programmet berører mange fagområder, men fokuserer på den viktigste kompetansen; deg som leder. Du får innsikt og kunnskap om temaer innen kommunikasjon, nettverksbygging, økonomi, bedriftskultur, personalledelse og situasjonsbestemt ledelse.

Gjennom kontinuerlig læring og utvikling av personlige egenskaper, står du etter programmet sterkere rustet til fremtidige utfordringer og muligheter i din virksomhet. Praktisk info

Programsted
Tromsø 

Pris
Kr 54.000 

Praktisk informasjon
Bevertning under samlingene dekkes av hver enkelt og gjøres opp direkte med hotellet. Transport og eventuell overnatting må ordnes av deltagerne selv.


 
Jeg anbefaler dette programmet fordi det er svært variert og spennende, samt relevant for ledere. Det er en særdeles fin sammensetning av forelesere/programledere og interne oppgaver mellom deltakerne”
— Hans Olav Eriksen, daglig leder Lyngsfjord Adventure