Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Prestasjoner gjennom andre

Nerstranda Senter er kåret til nest beste Steen og Strøm kjøpesenter i Skandinavia. Hvordan klarer de å prestere så godt i konkurranse med sentrene i Oslo, København og Malmö?

Marita Sørensen er assisterende senterleder på Nerstranda. Gjennom Ledelse i Nord programmet har hun jobbet med sitt eget lederskap. For Marita var det ikke å komme i posisjon selv som var motivasjon til å delta på programmet, men å bevisstgjøre sin egen rolle der hun i enda større grad kan bidra til at andre presterer. 

Prestasjoner gjennom utvikling

Det er enkelt å måle suksess ved å se på bunnlinjen. Men bak tallene ligger det mye arbeid. På et kjøpesenter lever butikkene sine egne liv, samtidig er det helheten som skaper senteret. 

- Vi jobber mye sammen med butikksjefene for å skape en felles identitet. På Nerstranda er vi opptatt av å bygge kultur ved å stille oss spørsmålet hvem er Nerstranda. Ved å prestere godt over tid og leverer gode tall vil kulturen på arbeidsplassen også påvirkes. Det merkes på de ansatte og smitter over på kundene. Det å bli lagt merke til, og få anerkjennelse for det man gjør, motiverer enda flere til å gjøre en enda bedre jobb, forklarer Sørensen. 

En tøff bransje

- Varehandelen er i kontinuerlig endring. Det handler ikke kun lenger om pris og produkt når folk besøker en butikk. Nå handler det i større grad om opplevelsen og servicen man får. Verden blir stadig mindre. Flere reiser, og det er enkelt å handle på nett. Det vi tidligere handlet lokalt, kan vi nå handle globalt. Da velger de fleste det som er best, ikke nest best. Så vi må levere det som forventes - hver gang. Hvis ikke velger kundene et annet sted å handle, sier Sørensen. 

Personlig utvikling

Marita deltok på LiN-programmet høsten 2018. Programmet over tre samlinger ga henne tid til å reflektere over sitt eget lederskap.

- Gjennom programmet har jeg lært nytten av å bruke tid på å stoppe opp og evaluere. Det er fort gjort i en hektisk hverdag å glemme å ta seg en pust i bakken. Dårlig tid er ikke ensbetydende med gode resultater. Jeg synes det er veldig viktig å bremse, og ikke skape en ukultur gjennom å kun være opptatt av å nå kvantitative mål. Man skal være opptatt av å nå mål, men søkelyset bør være vel så mye på prosessen som selve målet. Jeg ønsker å oversette dette til praksis på egen arbeidsplass, og hjelpe mine kolleger og butikksjefene på Nerstranda til å oppnå sunne resultater for fremtiden, sier Sørensen. 

Nettverk og refleksjoner

Programmet har gitt Marita anledning til å utvikle sitt nettverk, og danne mange nye kunnskapsrike bekjentskaper. 

- Å delta på LiN-programmet har gitt meg mulighet til å møte nye mennesker som kanskje ikke hadde blitt en del av mitt nettverk hvis jeg ikke hadde meldt meg på. Gjennom nettverket har jeg skapt gode relasjoner med andre ledere, som gir meg trygghet til å utvikle mitt lederskap. Det å øve sammen med andre gir meg frihet. Og varigheten på programmet gir meg tid til å fordøye innholdet. Blant annet på spørsmålet om hvorfor andre skal la seg lede av meg, reflekterer Sørensen. 

Oppstart vår og høst

Ledelse i Nord programmet er samlingsbasert, og foregår over tre samlinger av tre dager hver. Programmet er en blanding av teori og praksis, der deltakerne får faglig støtte av anerkjente foredragsholdere. Programmet gjennomføres normalt to ganger hvert år, med oppstart i februar og september. Du kan fortsatt delta i høst. Les mer om høstens LIN-program på www.ledelseinord.no