Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Kunnskap er kapital

For at vi skal kunne dele kunnskap og kompetanse må vi ha en arena å dele det på. Mange bruker LiN-programmet til en slik arena.

Er det rom for voksne ledere i et arbeidsliv i kontinuerlig endring? Vi har snakket med Morgan Lillegård (57), kommunikasjonsdirektør ved Nofima - et nasjonalt næringsrettet forskningsinstitutt innen fiskeri, havbruk og matindustri.

- Jeg har lovt meg selv at jeg aldri skal gå ut på dato. Påfyll av ny kunnskap er min kilde til å utøve et godt lederskap. Derfor er det viktig å delta på LiN-programmet. Her repeterer jeg teori, samtidig som jeg trener på å sette det ut i praksis gjennom praktiske øvelser, sier Lillegård.

Bedriftskultur

Nofima har nesten 400 ansatte over store deler av landet, og leverer internasjonalt anerkjent forskning som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

- I vår bransje, som er forskning, skjer det hele tiden endringer. Og endringer er en viktig del av vår bedriftskultur. Alle må kunne være fremoverlente og søke ny kunnskap og kompetanse. Dette gjelder både de vitenskapelige og administrativt ansatte, fortsetter Lillegård.

Dynamikk

I en vitenskapelig virksomhet som Nofima er kunnskap kapital. Og når kunnskap formidles mellom forskningsmiljø og næringsliv gir det innhold til å skape enda bedre rammer for matsikkerhet og markedstilpassede produkter.

For Lillegård er det samme prinsippet som gjelder når ledere fra forskjellige miljø møtes.

- Når kunnskap formidles mellom deltakerne i et lederutviklingsprogram spiller man hverandre gode. Det å få nye perspektiv på ting fra ledere utenfor sin egen virksomhet er ubetalelig, avslutter Lillegård.

Oppstart vår og høst

LIN-programmet er samlingsbasert, og foregår over tre samlinger av tre dager hver. Programmet er en blanding av teori og praksis, der deltakerne får faglig støtte av anerkjente foredragsholdere. Programmet gjennomføres normalt to ganger hvert år, med oppstart i februar og september. Meld deg på LIN-programmet på www.ledelseinord.no