Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Jeg er blitt en tryggere leder

Rune Albrigtsen i Peab Bjørn Bygg er produksjonsleder for byggeprosjektet Himmel og Hav i Tromsø. Han tar med seg nyttige lederverktøy fra LIN-programmet når 87 nye leiligheter skal gjøres klar til innflytting høsten 2018. 

Det kryr av fagfolk på byggeplassen til Himmel og Hav på Strandkanten, rett sør for sentrum i Tromsø. Mer enn 70 bygningsarbeidere innenfor rundt 12 ulike fagfelt jobber lange dager for å bygge nye boliger helt nede ved sjøkanten. Betongarbeidet er snart ferdig og tømringen er godt i gang. Om et drøyt halvår skal de første leilighetene være klar til innflytning.

Egen standard

Rune Albrigtsen er produksjonsleder for byggeprosjektet til 200 millioner kroner. Høsten 2017 deltok han på LIN-programmet til Ledelse i Nord for å få ny input i lederrollen. 

- Jeg har ingen utdannelse som leder. Før jeg deltok på LIN-programmet hadde jeg min egen standard for hva jeg burde levere i lederrollen, og denne standarden har alltid vært høyere enn det jeg har klart å levere. Det har til tider vært krevende. Etter å ha deltatt på LIN-programmet ser jeg bedre hva som er godt nok. Det har gjort meg tryggere i forhold til hva som kreves av meg som leder, sier Albrigtsen. 

Rune Albrigtsen har blitt en tryggere leder etter å ha gjennomført LIN-programmet. Her fra en presentasjon av arbeidet i Peab Bjørn Bygg for de andre deltakerne på programmet. Foto: Geir Håvard Hanssen

Rune Albrigtsen har blitt en tryggere leder etter å ha gjennomført LIN-programmet. Her fra en presentasjon av arbeidet i Peab Bjørn Bygg for de andre deltakerne på programmet. Foto: Geir Håvard Hanssen

På LIN-programmet møtte Albrigtsen 15 andre ledere med erfaringer som viste seg å være nyttig, også for produksjonslederen i Peab Bjørn Bygg. 

- I tillegg til veilederne var det et par av deltakerne på programmet som ga meg nyttig innsikt i mitt lederskap. De bidro til at jeg har tatt grep som har gjort jobbsituasjonen mer oversiktlig. Det er av og til nødvendig å rydde litt i det en holder på med på jobben, sier Albrigtsen. 

Tryggere leder

LIN-programmet gjennomføres hvert halvår over tre samlinger i Tromsøregionen. Fokus for samlingene er de viktige verktøyene en leder bør beherske. For Rune Albrigtsen var deltakelsen på programmet viktig for å finne tryggheten i lederrollen. 

- LIN-programmet har gjort meg tryggere i rollen som leder. Min trygghet skaper trygghet rundt meg. Jeg har mer ro. Det merker de på jobb også, sier Albrigtsen og fortsetter. 

- Jeg har også blitt flinkere til å se medarbeiderne mine, stille krav til de og ha forventninger. Jeg stiller ikke urealistiske krav, men jeg er blitt tryggere når jeg stiller krav og når jeg gir tilbakemeldinger til mine medarbeidere.

Stolt

Nå har han han fokus på å gjøre Himmel og Hav til et strålende byggeprosjekt for Peab Bjørn Bygg. 

- Jeg er stolt av dette prosjektet. Jeg føler at arbeidet går veldig bra. Vi jobber alle mot det samme målet og vi hopper ikke bukk over kvaliteten eller går på akkord med lover og regler, sier Albrigtsen.

De første leilighetene skal være klar til innflytting i september 2018, mens bygget i sin helhet overleveres før jula setter inn i desember. 

Produksjonslederen er opptatt av at alt skal være ferdig i god tid før de første beboerne gjør seg klar til å  flytte inn. Det krever god oversikt over fremdriften i prosjektet, noe som er utfordrende når en rekke fagdisipliner jobber sammen på et stort prosjekt. 

- Jeg har selv jobbet på bygg hvor jeg som håndverker ikke har ant når vi skulle være ferdig. Da er det vanskelig komme i mål når kundene forventer det. På vårt prosjekt legger vi fremdriftsplanen på bordet slik at alle på bygget kan se den. Da vet alle hva de skal forholde seg til og alle har god innsikt i tidsfristene for de ulike delene av produksjonen, sier Albrigtsen. 

Visuell planlegging

For å forsterke prosjektplanleggingen bruker Peab Bjørn Bygg visuell planlegging for å sikre bedre samspill mellom de ulike fagene som er involvert når et stort leilighetsbygg skal settes opp. 

Visuell planlegging handler om å ta kontroll på de oppgavene som skal løses og ansvarliggjøre de som skal utføre oppgaven. På Himmel og Hav har Rune Albrigtsen satt opp en tavle som gir god oversikt over hva som skal gjøres og hvem som har ansvaret. Foto: Geir Håvard Hanssen

Visuell planlegging handler om å ta kontroll på de oppgavene som skal løses og ansvarliggjøre de som skal utføre oppgaven. På Himmel og Hav har Rune Albrigtsen satt opp en tavle som gir god oversikt over hva som skal gjøres og hvem som har ansvaret. Foto: Geir Håvard Hanssen

- Vi bruker 10 minutter hver morgen til å gjennomgå nøkkelaktivitetene som skal løses den dagen. Når vi samler nøkkelpersonene foran prosjekttavlen avklarer vi om de ulike fagene har kontroll på de oppgavene som skal løses. Her finner vi løsninger sammen, slik at alle kan få gjort det de etter planen skal gjøre, sier Albrigtsen og legger til. 

- Det handler om å ansvarliggjøre den enkelte der og da. Vi gjennomgår planen sammen og vi må svare for hva vi har gjort og skal gjøre foran kollegaene. Da ser den enkelte hvor viktig de er for den totale fremdriften til prosjektet. De får eierskap til det de holder på med.

Positive effekter

For Albrigtsen handler ledelse om å få med seg de mange medarbeiderne i arbeidet med å levere den kvaliteten Peab Bjørn Bygg er kjent for. 

- De verktøyene vi har lært i forhold til ledelse har vært viktig. På programmet snakket vi om grunnelementene i ledelse; le-del-se. Disse ordene har jeg hengende på pc-skjermen på kontoret. Det er bra at 40 av mine medarbeidere i Bjørn Bygg går på det bedriftsinterne lederprogrammet til Ledelse i Nord. Jeg ser allerede positive effekter i forhold til måten de leder på, sier Albrigtsen.