Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Med hjerte for sentrum

For sju år siden startet Hilde Eilertsen Sletvold og Thale Wang Ørjavik arbeidet med Smørtoget. I dag eier Hilde Smørtorget og tre andre virksomheter i Tromsø, og hun brenner for mer aktivitet i sentrum.  

- Det er artig i å bidra til å utvikle sentrum i Tromsø. Nå skaper vi liv i en gate hvor det tidligere var mørkt og svart. Etter at apoteket flyttet var det ingen aktivitet på Smørtorget. Nå har vi satt Smørtorget på kartet og blåst liv i torget, sier gründer Hilde Eilertsen Sletvold. 

Realiserte visjonen

Dypt i hjertet av Tromsø ligger Smørtorget, et torg som i riktig gamle dager var sentrum av byen med butikker, kafeer og et konditori. Nå vekkes det gamle torget til livet igjen av nye butikker med hjerte for sentrum. Bak fire av disse virksomhetene står Hilde Eilertsen Sletvold.

- 1. april 2018 tok jeg over hele Smørtorget og lagde en egen second-hand butikk. Nå har jeg ansvaret for Smørtorget, Galleri Nord, rammeverkstedet og egen kunstbedrift. Det handler om å realisere visjonen og nå de målene en setter seg. Det har vært viktig for meg, sier Eilertsen Sletvold.

Viktige møter

Jeg møter Hilde i de lyse og trivelige lokalene til Galleri Nord - galleriet og rammeverkstedet som hun åpnet i november 2015. Våren før deltok hun på LIN-programmet. Der fikk hun trene på ledelse og møte ledere som ble avgjørende for de valgene hun har tatt siden.

- Det er noen møter gjennom livet som er viktig. LIN-programmet bidro til noen slike møter for meg, sier Eilertsen Sletvold og legger til.

- På LIN-programmet lærte jeg mer om meg selv og hva jeg trenger. Da skjønte jeg bedre hva som er mine styrker og svakheter, hvem som kan utfylle min kompetanse og hvordan en setter sammen en bedrift.

Verktøy

Flere av de lederne Hilde traff på LIN-programmet tok hun med seg inn i ulike samarbeid. Deltakelsen på programmet har formet henne som leder etter hvert som virksomheten og aktiviteten har vokst.

- Den bevisstgjøringen du får på LIN-programmet er viktig. Der lærer du å sortere ut det som er viktig som leder. Du får tildelt noen verktøy som du kan hente ned når du har behov for de, sier Eilertsen Sletvold.

Lykkes sammen med andre

Sentralt i Hildes lederplattform er ønsket om å lykkes sammen med andre mennesker. Da Smørtorget ble etablert tilbake i 2013 var venninnen Thale Wang Ørjavik en viktig samarbeidspartner, sammen med Kirkens Bymisjon og Anne Brit Andreassen ved Emmas Drømmekjøkken. I dag er daglig leder Pia Posti og kjøkkensjef Morten Rosberg de fremste samarbeidspartnerne når virksomheten skal utvikles videre.

- Jeg er en som liker å få ting til sammen med andre. Uten at folk trives på jobb, at det er god stemning, går det ikke. For meg har det vært viktig å finne medarbeidere som er god på det jeg ønsker at de skal være gode på. I dag har jeg Pia som daglig leder på Smørtorget. Hun er veldig dyktig, men vi har begge mye å lære. Vi vokser sammen og jeg liker å være med og ta et tak. Når vi arbeider i lag får vi det til, sier Eilertsen Sletvold.

Mye hjelp og støtte

Selv om tiden var knapp er hun glad for at hun prioriterte deltakelsen på LIN-programmet våren 2015.

- Jeg tenkte at jeg ikke hadde tid da jeg skulle begynne på LIN-programmet, men jeg fikk så mye hjelp og støtte. Etter hvert ble det viktig for meg å sette av tid til samlingene og få input og inspirasjon fra de andre lederne på programmet, sier Eilertsen Sletvold og legger til.

- Jeg vil anbefale andre ledere til å lage tid og bli med på LIN-programmet. Det er så verdifullt. En skjønner ikke selv hva det betyr før en har vært der. Jeg ville ikke vært foruten. LIN-programmet har betydd mye for den veien jeg har gått, sier Eilertsen Sletvold.

Tekst: Geir Håvard Hanssen. Foto: Marius Fiskum