Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Et unikt tilbud til nordnorske ledere

Ledelse i Nord og Universitetet i Tromsø har i samarbeid utviklet en ny lederutdanning tilpasset nordnorske ledere.

- Ledelse i Nord har siden 2015 hatt 140 ledere på våre lederprogram. Mange av de som har deltatt har fortalt at de ønsker mer lederutdanning. Vi har derfor utviklet et nytt og helt unikt tilbud til nordnorske ledere i samarbeid med Universitetet i Tromsø, sier Kurt Sverre Knudtsen, daglig leder i Ledelse i Nord. 

Det nye programmet har fokus på bedriftenes stratgi, plan for lønnsomhet og hvordan en implementerer endringer i organisasjonen. 

- Mange endringer svekkes som følge av at lederen ikke klarer å skape forståelse og engasjement for endringen internt. Hvordan lederen skal gå frem for å lykkes med endring i egen organisasjon vil stå sentralt på programmet, sier Knudtsen. 

Bedriften som case

Lederne som deltar på programmet vil bruke de bedriftene de arbeider i som case for studeiene.  

- Hver student på programmet må gjøre en avtale med bedriften hvor de får mandat til å arbeide med bedriften som case og mulighet til å gjennomføre endringer i bedriften, sier Knudtsen.

Unikt studium

For Universitetet i Tromsø er dette en ny og unik form for undervisning. 

- Vi flytter pensum inn i bedriften gjennom konkrete endringer og forbedringer for de bedriftene vi studerer. Når vi arbeider med å implementere endring i en konkret bedrift oppnår vi en dybdelæring som det ikke er mulig å oppnå for vanlige studenter som ikke er i arbeid. Muligheten til å arbeide med strategi og endring i konkrete bedrifter gjør dette programmet unikt, sier universitetslektor Finn Steinar Heimly ved Handelshøgskolen, Universitetet i Tromsø.

Relevant

For Ledelse i Nord har det hele veien vært viktig å lage et tilbud som passer næringslivet og offentlig sektor i landsdelen. 

- Dette er en flott mulighet for nordnorske ledere å få faglig påfyll som er svært relevant for den virksomheten de driver. Vi i Ledelse i Nord er opptatt av skreddersydde lederprogram. Dette er et godt eksempel på det, sier Knudtsen.

Videreføring av LIN-programmet

Konkurransekraft i praksis er et samlingsbasert studie hvor samlingene vil være på campus til Universitetet i Tromsø. De tre første samlingene går over to dager, mens den siste samlingen er en dag. Første samling er 14. - 15. mars 2017.

- Studiet er lagt opp slik at det er godt mulig å kombinere lederprogrammet med de lederoppgavene en har til daglig. Det er ingen avsluttende eksamen, men studentene vurderes ut fra arbeidsoppgavene underveis. Gjennomført studie gir 10 studiepoeng, sier Knudtsen og legger til. 

- Konkurransekraft i praksis er en naturlig videreføring av tema og innhold i LIN-programmet. De som gjennomfører begge programmene får styrket sin lederkompetanse betydelig.  

Om du ønsker mer informasjon om LIN-programmet eller Konkurransekraft i praksis kan du kontakte oss i Ledelse i Nord. Du finner vår kontaktinformasjon her.