Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Interne konflikter hindrer vekst

Enkelte selskap blir gasellevinnere, mens andre opplever at den gode veksten avtar. Selskapene forklarer gjerne stagnasjonen med forhold i markedet, men en internasjonal studie viser at interne konflikter bidrar mest til at veksten stopper opp.

Årets nordnorske gasellevinnere ble kåret på Clarion Hotel The Edge i Tromsø 22. november 2017. Kåringen ble åpnet av Amund Djuve, sjefredaktør i Dagens Næringsliv. Han refererte til en undersøkelse utført av Chris Zook og James Allan hvor de har studert faktorene som bidrar til at veksten i en bedrift stopper opp. Undersøkelsen er publisert i boken «The founder´s mentality». 

- Selskapenes forklarer gjerne at veksten stopper opp med forhold i markedet, endringer i konkurransesituasjonen eller hos kundene. Undersøkelsen til Zook og Allan viser at det er andre faktorer som i større grad påvirker veksten, sa Djuve på gasellekonferansen. 

Forfatterne av «The founder´s mentality» har fulgt selskap i 40 land over en 10-års periode. Deres konklusjon er at i 90 prosent av tilfellene hvor selskapenes vekst stoppet opp, skyldes dette interne forhold i bedriften. 

- De interne forholdene som stopper vekst er interne konflikter, uavklarte ansvarsforhold, samt at oppdraget blir mindre tydelig når selskapet vokser sterkt. Det blir også lengre avstand fra ledelsen til frontlinjen og kundene når organisasjonen vokser, sier Djuve.

Fokus på menneskene
Dette bekreftes av universitetslektor Finn Steinar Heimly ved UIT Norges arktiske universitet. I følge Heimly er mange ledere for lite flink til å gjøre de endringene som skal til for at en bedrift skal kunne fortsette veksten. 

- Mange endringer svekkes som følge av at lederen ikke er god nok i de mellommenneskelige situasjonene. De greier ikke å løse konfliktsituasjoner på en god måte. Dette kan være et betydelig hinder for vekst, sier Heimly. 

Samtidig er undersøkelsen gode nyheter for bedrifter som sliter med å finne tilbake til den gode vekst-formelen. For mens eksterne forhold som marked, konkurransesituasjon og kunder er krevende å endre, har en gode muligheter til å forbedre de interne forholdene i bedriften, dersom en har fokus og iverksetter tiltak på dette. 

- Det er lettere å gjøre noe med de interne forholdene i bedriften, enn endringer i markedet, sier Djuve.

Ledelse i Nord jobber med lederutvikling i en rekke virksomheter i Nord-Norge. Vårt neste lederprogram starter i Tromsø 13. februar 2018. Du finner mer informasjon om LIN-programmet på www.ledelseinord.no